Personvernerklæring

Denne siden bruker Google Analytics for å se hvor mange som er innom i løpet av uka.

IP-adresser vil anomymiseres og ingen informasjonskapsler lagrer informasjon informasjon om deg som kan knyttes til din bruk av nettsiden. Data lagert i infomasjinskapslene lagres i 26 måneder.

Les mer om Googles rettningslinjer for personvern på Google sine sier.